Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Polskiej 13A w Gdyni, na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2020-05-18 11:14 2020-06-09 10:30
2. Dostawa 1 (słownie: jednej) sztuki fabrycznie nowego samochodu pożarniczego (specjalnego kwatermistrzowskiego) dla potrzeb Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2020-04-06 15:38 2020-04-24 11:30
3. Opracowanie aktualizacji istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 24 (słownie: dwudziestu czterech) budynków Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2020-02-25 13:32 2020-03-19 11:00
4. Budowa instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynków biurowych przy ul. Rotterdamskiej 9-11 w Gdyni 2020-01-20 10:55 2020-02-11 10:00
5. Wykonywanie stałej konserwacji oraz zapewnienie nieprzerwanego działania urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach zlokalizowanych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-11-25 10:19 2019-12-06 11:00
6. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni kolejowych i drogowych w II strefie Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia" 2019-11-15 12:19 2019-12-04 11:30
7. Dostawa oraz konfiguracja systemu łączności radiotelefonicznej w oparciu o system TETRA w budynku magazynowym zlokalizowanym przy ul. Polskiej 43A w Gdyni dla potrzeb Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-10-15 12:14 2019-11-21 11:30
8. Wykonywanie stałej konserwacji oraz zapewnienie nieprzerwanego działania urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach zlokalizowanych na terenie Zarządu Morskeigo Portu Gdynia S.A. 2019-10-01 12:42 2019-10-25 11:00
9. Budowa kozłów samohamujących w I strefie Nabrzeża Polskiego w rejonie rozjazdów 594 i 595 2019-07-31 12:53 2019-09-06 11:30
10. Wykonanie robót remontowych układu kolejowego na terenie CTL Logistics Sp. z o.o. w Gdyni przy Alei Solidarności 2 2019-07-19 13:27 2019-08-20 11:30
11. Dostawa i wymiana 5 szt. szlabanów drogowych zainstalowanych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-07-05 14:32 2019-07-26 10:00
12. Budowa kozłów samohamujących w I strefie Nabrzeża Polskiego w rejonie rozjazdów nr 594 i 595 2019-06-19 14:29 2019-07-18 11:30
13. Opracowanie projektów wykonawczych budowy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynków biurowych przy ul. Rotterdamskiej 9-11 w Gdyni 2019-05-22 07:58 2019-06-14 11:30
14. Opracowanie aktualizacji istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 20 budynków Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-05-02 10:07 2019-05-22 09:30
15. Opracowanie projektu wykonawczego budowy instalacji klimatyzacji na ostatniej kondygnacji w budynku biurowym przy ul. Indyjskiej 13 w Gdyni 2019-04-11 14:22 2019-05-15 11:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne