Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: "Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni" 2019-11-05 10:16 2019-11-18 10:30
2. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia”. 2019-09-18 09:57 2019-11-15 10:30
3. Wykonanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury portowej w Porcie Gdynia. 2019-09-18 09:26 2019-10-30 10:00
4. Opracowanie studium wykonalności inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia oraz koordynacja merytoryczna realizacji projektu wraz z promocją. 2019-09-12 15:26 2019-10-08 11:30
5. Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: "Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni" 2019-08-07 10:08 2019-09-20 10:30
6. Postępowanie na wybór wykonawcy kampanii reklamowej na portalach internetowych, w ramach promocji inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – 2019-08-27 14:35 2019-09-19 10:30
7. Budowa infrastruktury portowej do odbiorów ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia Etap I/Faza 1 2019-08-14 10:04 2019-09-19 10:30
8. Wykonanie opracowania pn. „Koncepcja utworzenia zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych w Porcie Gdynia wraz z elementami studium wykonalności” 2019-09-04 14:12 2019-09-18 10:30
9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim na terenie Zarządu Morskigeo Portu Gdynia SA 2019-07-12 11:23 2019-08-29 10:30
10. Świadczenie usług zimowego i letniego utrzymania infrastruktury i terenów zielonych na obszarze Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-07-03 09:44 2019-08-05 10:00
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania „Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu „POGŁĘBIANIE TORU PODEJŚCIOWEGO I AKWENÓW WEWNĘTRZNYCH PORTU GDYNIA - Etapy I i III oraz PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE 2019-05-31 15:26 2019-07-05 10:30
12. Reklamę prasowa projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia". 2019-04-17 14:35 2019-04-26 10:30
13. Wykonanie prezentacji multimedialnej (filmu reklamowego) dotyczącej inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” 2019-02-04 15:33 2019-02-20 12:30
14. Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na reklamę prasową projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia". 2019-01-31 13:33 2019-02-11 10:30
15. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” 2018-11-14 15:35 2018-11-30 10:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne