Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. "Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia" Etap 1/Faza 2 2020-04-30 09:45 2020-06-15 10:30
2. "Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistyczngeo w Porcie Gdynia" w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum LogistyczngeoPortu Gdynia" 2020-03-25 10:43 2020-05-22 10:30
3. Ochrona Portu morskiego w Gdyni w latach 2020 – 2024 2020-03-25 09:25 2020-05-13 10:00
4. Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modelu zarządzania publicznym terminalem promowym zlokalizowanym przy Nabrzeżu Polskim w Porcie Gdynia. 2020-03-17 11:17 2020-03-31 10:30
5. Organizacja konferencji informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia". 2020-02-21 16:33 2020-03-05 10:30
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację informacyjnej konferencji dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej 2020-01-16 14:50 2020-01-24 11:30
7. Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: "Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni" 2019-11-05 10:16 2019-11-18 10:30
8. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia”. 2019-09-18 09:57 2019-11-15 10:30
9. Wykonanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury portowej w Porcie Gdynia. 2019-09-18 09:26 2019-10-30 10:00
10. Opracowanie studium wykonalności inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia oraz koordynacja merytoryczna realizacji projektu wraz z promocją. 2019-09-12 15:26 2019-10-08 11:30
11. Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: "Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni" 2019-08-07 10:08 2019-09-20 10:30
12. Postępowanie na wybór wykonawcy kampanii reklamowej na portalach internetowych, w ramach promocji inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – 2019-08-27 14:35 2019-09-19 10:30
13. Budowa infrastruktury portowej do odbiorów ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia Etap I/Faza 1 2019-08-14 10:04 2019-09-19 10:30
14. Wykonanie opracowania pn. „Koncepcja utworzenia zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych w Porcie Gdynia wraz z elementami studium wykonalności” 2019-09-04 14:12 2019-09-18 10:30
15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim na terenie Zarządu Morskigeo Portu Gdynia SA 2019-07-12 11:23 2019-08-29 10:30
16. Świadczenie usług zimowego i letniego utrzymania infrastruktury i terenów zielonych na obszarze Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-07-03 09:44 2019-08-05 10:00
17. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania „Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu „POGŁĘBIANIE TORU PODEJŚCIOWEGO I AKWENÓW WEWNĘTRZNYCH PORTU GDYNIA - Etapy I i III oraz PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE 2019-05-31 15:26 2019-07-05 10:30
18. Reklamę prasowa projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia". 2019-04-17 14:35 2019-04-26 10:30
19. Wykonanie prezentacji multimedialnej (filmu reklamowego) dotyczącej inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” 2019-02-04 15:33 2019-02-20 12:30
20. Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na reklamę prasową projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia". 2019-01-31 13:33 2019-02-11 10:30
21. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” 2018-11-14 15:35 2018-11-30 10:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne