Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Budowa infrastruktury portowej do odbiorów ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia Etap I/Faza 1 2019-08-14 10:04 2019-09-19 10:30
2. Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: "Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni" 2019-08-07 10:08 2019-09-09 10:30
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim na terenie Zarządu Morskigeo Portu Gdynia SA 2019-07-12 11:23 2019-08-29 10:30
4. Świadczenie usług zimowego i letniego utrzymania infrastruktury i terenów zielonych na obszarze Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 2019-07-03 09:44 2019-08-05 10:00
5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania „Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia” w ramach projektu „POGŁĘBIANIE TORU PODEJŚCIOWEGO I AKWENÓW WEWNĘTRZNYCH PORTU GDYNIA - Etapy I i III oraz PRZEBUDOWA NABRZEŻY W PORCIE 2019-05-31 15:26 2019-07-05 10:30
6. Reklamę prasowa projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia". 2019-04-17 14:35 2019-04-26 10:30
7. Wykonanie prezentacji multimedialnej (filmu reklamowego) dotyczącej inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” 2019-02-04 15:33 2019-02-20 12:30
8. Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na reklamę prasową projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia". 2019-01-31 13:33 2019-02-11 10:30
9. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” 2018-11-14 15:35 2018-11-30 10:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne