progress_icon

Data wygenerowania postępowania: 2019-02-04

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

NIP: 9581323524

Osoba kontaktowa:

Sebastian Wolski

tel:

e-mail: s.wolski@port.gdynia.pl

Wykonanie prezentacji multimedialnej (filmu reklamowego) dotyczącej inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”

POSTĘPOWANIE NR Z6/1941

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: DSP-611/23/SW/04/19

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://port-gdynia.logintrade.net

Przedmiot postępowania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ. 

UWAGA

W dniu 13.02.2019 opublikowano odpowiedzi na pytania do przetargu - załączono nowy plik - odpowiedzi_prezentacja_akweny.pdf

Przesunięto termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.02.2019 r. Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SIWZ:Załączniki:


Termin składania ofert:

- - :

Termin otwarcia ofert:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.